Hva er Sunnhetsmetoden?

Sunnhetsmetoden er en 100% naturlig metode for bedre helse. Sunnhetsmetoden er «årsaksbasert», bundet til naturlovene om årsak og virkning. NATURLOVENE som opprettholder sunnhet og god helse, mentalt og fysisk.

Ved forståelse og bruk av disse naturlovene kan vi opprettholde sunnhet og god helse. Våre symptomer er virkningene av en eller flere årsaker. Våre symptomer er 100% nøyaktige sannheter, likt hos alle mennesker.Symptomer er kroppens presise kommunikasjon mellom den fysiske og mentale del.

De mange studier og forskning på kroppen, bekrefter denne fantastiske forbindelsen mellom hjernen og alle kroppens organer.Sunnhetsmetoden er designet for å vedlikeholde og beskytte kroppen vår og dens unike evne til å reparere og vedlikeholde seg selv.Metoden er utviklet via deltakelse i hele spektret av naturterapeutiske kurs og mer enn 30 års praksis med naturterapi.

Jeg vil fremheve 3 dyktige og kunnskapsrike forskere.

Anton Bader, tysk, som siden 70 tallet startet med å systematisere sine oppdagelser av hjernens unike evne til å helbrede seg selv. Han hadde et nært samarbeide med andre forskere om dette tema. De oppdaget spesifikke fysiske forandringer i hjernen ved sterke mentale livsopplevelser, f.eks. livstruende ulykker, overgrep og alle trauma..

Disse små, små fysiske forandringene ble funnet på bestemte steder i hjernen, på samme sted for samme livsopplevelse, HOS ALLE MENNESKER! Disse små, små fysiske punktene inneholdt nøyaktig informasjon av den mentale livsopplevelsen, årsaken! Ved å frigjøre denne informasjonen var det mulig å nøytralisere den sterke mentale livsopplevelsen.

Sunnhetsmetoden er blitt en nyttig framgangsmåte for å nøytralisere sterke og «uløste» livsopplevelser. Å bli sunn og frisk.

Flere amerikanske forskere har også forsket på hjernens og dens funksjoner. En av de er Daniel Amen.Han har gjort et omfattende arbeid med hvordan hjernen kan skades av ytre fysisk påvirkning, slag, spark og støt mot hodet. Forskningen omfatter også hvordan vi kan reparere slike skader.

Richard Flook, Bristol England, har fordypet seg i de mentale problemer. Hvordan løse de sterke og uløste mentale livsopplevelser. Han har systematisk brukt forskningen til A Bader angående årsak og virkning.

De 3 refererte personer har alle mer enn 20 års erfaring med sitt arbeid for bedre helse. Deres forskning og erfaringer har gitt meg grunnlaget for å gjøre Sunnhetsmetoden til dagens praktiske metode for helsehjelp.

Din helse bygges fra innsiden!

Sunnhetsmetoden kan gi deg større indre harmoni, og redusere mental uro. 

Sunnhetsmetoden er å få økt forståelse av personlige behov og selvinnsikt.


Sunnhetsmetoden kan styrke og beskytte din helse, mentalt og fysisk.

Sunnhetsmetoden er en 100% naturlig metode til god helse.